Föreställningen "En Slemmig Torsk" bokas via:
www.skrikhult.se
Bandet når du på:
info@ksmb.se

http://www.skrikhult.se/